Binnenkort in De Kapel

  • 16 okt Leeskring Erasmus. Drs. Katrijne Bezemer
  • 18 nov Lezing. Dr. Tjeu van den Berk: Grondgedachten van Jung
  • 25 nov Religieuze bijeenkomst. Nel Verburg: Spiegels van God
  • 29 nov Podium de kApel - Twee duo's cello en piano
  • 02 dec Lezing. Drs. Flip Hammann: Stupor mundi; Keizer Frederik ll Hohenstaufen (1194-1250)

De Kapel nieuwsbrief

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief

Inhoud syndiceren

Leeskringen najaar

 

Twee kringen in het najaar.

 

Gesprekskring:  Ethiek in dialoog

 

In deze gesprekskring bespreken we met elkaar diverse vraagstukken met een ethische dimensie. Vraagstukken die in de belangstelling staan en waarvan de conclusies  direct gevolgen kunnen hebben voor ons eigen leven. Zoals het onderwerp voltooid leven, orgaandonatie en privacy bescherming. We doen dit vanuit ieders eigen achtergrond met inbegrip van de interesses van de deelnemers. Het is belangrijk om in onze tijd ruimte te bieden om mee te denken en mee te praten over kwesties die in de samenleving op ethisch gebied spelen.

 

Leiding: drs. Katrijne Bezemer

 

 Data:  vier woensdagen:  11 oktober, 1 november, 29 november, 10 januari.

 

Tijd: 10.30 uur-12.00 uur

 

Plaats: Centrum voor Religieuze Bezinning De Kapel, Potgieterweg 4, Bloemenaal. Maximaal 14 deelnemers

 

Opgave op de lijst in De Kapel of via kbezemer@iroka.nl of 071-5320438 

Kosten: voor leden en vrienden van De Kapel. 15,-- ,voor anderen 25,-

inclusief koffie en thee.

Bij overschrijving kan een tweede kring worden gestart op vrijdagavonden

 

Gesprekskring: De Bijbel en ik

 Iets van de Bijbel weten kan ernaar leiden dat je het dagelijkse leven, de cultuuruitingen zoals de muziek en schilderkunst en jezelf anders ziet.

 

 In deze opzettelijk klein gehouden gesprekskring nemen we de Bijbel ter hand. We lezen het Evangelie van Lucas van begin tot eind en gaan in gesprek over de verhalen en hun betekenis voor ons eigen leven. Wat willen de teksten ons vertellen, wat is de historische achtergrond, waar kunnen ze ons inspireren of verwonderen, wat vinden we ervan? We gaan daarbij geen vraag uit de weg.

Bij deelname aan de kring wordt u gevraagd om zelf een Bijbel mee te nemen.

 

 Leiding: drs. Katrijne Bezemer

 

 Data: vier woensdagen: 18 oktober, 15 november, 6 december, 17 januari

 

Tijd: 10.30-12.00 uur

 

Plaats: Centrum voor Religieuze Bezinning De Kapel, Potgieterweg 4, Bloemendaal  Maximaal aantal deelnemers 8

 

 Opgave op de lijst in De Kapel of via kbezemer@iroka.nl of

 

071-5320438

Kosten: Voor leden en vrienden van De Kapel 15,- voor anderen  25,-  inclusief koffie en thee.